Version française
24 tháng tư 1912 . . . 24 tháng tư 2012 : kỹ niệm 100 năm ngày sanh của Ba - ông ONG KIẾN MINH